LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1. Sản xuất nhôm đúc hợp kim trong kiến trúc sây dựng

+) Cổng nhôm đúc theo kiết trúc cổ điển và hiện đại

+) Ban công hàng rào nhôm đúc

+) Cầu thang nhôm đúc

  1. Thiết kế và tư vấn các công trình xây dựng
  2. Thi công các công trình xây dựng
  3. Sơ đồ tổ chức